Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ile birlikte sözleşmeyle atıfta bulunulan Epinevreni.Com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır), Epinevreni.Com ile siteye üye olan kullanıcı arasında kullanıcının üyelik aşamasında sözleşmeyi okuyup onaylaması ile düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

Site: Epinevreni.Com isimli alan adı ile alt alan adlarını,

Kullanıcı: Epinevreni.Com üzerinden üyelik oluşturmuş gerçek veya tüzel kişiyi,

Bakiye: Epinevreni.Com üzerinden çeşitli ödeme yöntemleri vasıtasıyla kullanıcı hesabına tanımlanmış krediyi

İfade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Sözleşme, Epinevreni.Com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları kapsamakta olup kullanıcı tarafından kabul edilmesi ile birlikte site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyan kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle tamamlanır.

Üye olabilmek için reşit olmak şartı bulunmaktadır. Kullanıcı sözleşmeyi onaylaması durumunda reşit olduğunu kabul eder.

Üyelik başlatılmış olsa dahi Epinevreni.Com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olan, reşit olmadığı tespit edilerek üyeliği sonlandırılan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken sözleşmede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, Epinevreni.Com tarafından kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Epinevreni.Com’un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcının Epinevreni.Com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Erişim araçlarının kullanıcı tarafından korunamaması nedeniyle üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan dolayı Epinevreni.Com sorumlu tutulmayacaktır.

c) Sitede yer alan ürünler 5.2. bölümünde aktarıldığı üzere Epinevreni.Com tarafından anlık olarak fiyat güncellemesi yapılabilmektedir. Bu çerçevede kullanıcı sitede yer alan ürünün fiyatının değişmesinden bağımsız olarak sipariş verip ödemesini yaptığı ve ilgili ödemenin Epinevreni.Com hesaplarına geçtiği anda geçerli fiyat üzerinden ürünü satın almış sayılmaktadır.

5.2. Epinevreni.Com’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Epinevreni.Com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.

b) Sitedeki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Epinevreni.Com sorumlu değildir.

c) Bir ürünün fiyatı teknik nedenlerden dolayı birden fazla yerde farklılık gösterirse her zaman için pahalı olan yerdeki fiyat geçerlidir.

d) Epinevreni.Com üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu linkler kullanıcılara sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içeriklerden Epinevreni.Com herhangi bir sebeple sorumlu tutulamaz.

e) Epinevreni.Com sitesinde virüs, trojan. Ad aware (reklam barındırma prog.) bulundurmadığını temin eder. Fakat Epinevreni.Com zaman zaman sattığı Metin-2 Bot, Silkroad Bot ve bundan sonra çıkabilecek tüm yeni programcıklarla ilgili kodların satışını da gerçekleştirmektedir. Bu programlar zaman zaman içinde ad aware barındırabilir. Bunu bazı antivirüs programları zararlı programcık olarak algılayabilir. Bundan dolayı Epinevreni.Com sorumlu tutulamaz. Ayrıca bu oyun botları kullanımı her oyunun kendi şirketi tarafından hoş karşılanmayan hile programlarıdır. Oyun yöneticileri zaman zaman bu bot kullanıcılarını uyarabilir, banlayabilir (üyeliğini sonlandırabilir). Bundan dolayı Epinevreni.Com sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan Bot indirme programları Botların kendi resmi sitelerinden ya da kendi yüklediğimiz tarafsız barındırma sitelerine link (bağlantı) verilerek sağlanmaktadır. Kullanıcının bir şekilde sorun yaşayabileceği indirmelerden dolayı Epinevreni.Com sorumlu tutulamaz. Bu dosyaları indiren herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

f) Epinevreni.Com zaman zaman www.gittigidiyor.com, www.sonteklif.com, www.sahibinden.com ya da benzeri sitelerden açık artırmalar ya da satışlar gerçekleştirebilir.

İlgili sitelerden gerçekleştirilen alışverişlerde ev sahibi sitenin kuralları ve oraya üyelerin üye olurken imzaladıkları sözleşmeler esas alınacaktır.

g) Epinevreni.Com, sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

h) Epinevreni.Com, sitede sağlanan hizmetler kapsamında kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

ı) Kullanıcılar ve Epinevreni.Com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde Epinevreni.Com tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri verilmektedir.

7. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı

Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Epinevreni.Com yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları Epinevreni.Com’a ait olarak ve/veya Epinevreni.Com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, Epinevreni.Com sitesinde yer alan tüm elemanları satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının Epinevreni.Com hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Epinevreni.Com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Epinevreni.Com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Epinevreni.Com sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Epinevreni.Com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Epinevreni.Com herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

Sözleşme, kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Epinevreni.Com, kullanıcılarının Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Epinevreni.Com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

EKLER:

EK1- GİZLİLİK POLİTİKASI

Epinevreni.Com olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) Epinevreni.Com verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler; onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Epinevreni.Com sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Epinevreni.Com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Epinevreni.Com’a bildirebilirsiniz. Epinevreni.Com’a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler unutmayın ki Epinevreni.Com müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.

e) Sitemiz içeriğindeki bilgiler/bilgileriniz McAfee SECURE® tarafından korunmaktadır.

f) Epinevreni.Com gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.

b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.

c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için.

d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.

Dolandırıcılığa Karşı Koruma

Ödeme yapmak istediğinizde, herhangi bir manipülasyonda bulunduğunuz şüphesine düşersek karşı tarafın şartlarına ve ilgili ödemenin türüne bağlı olarak adınız, adresiniz, mailiniz, telefon numaranız, IP adresiniz ve ikamet ettiğiniz adres/şehir/ülke gibi diğer kişisel bilgileri de, alıcıların ödeme sürecini iyileştirmek, ticari işlemlerle ödemelerin mutabakatını yapmak veya dolandırıcılığı ya da kara para aklanmasını önlemeye yönelik kendi denetimlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.

Kara Para Aklamaya Karşı Koruma

a) Ne yapmam isteniyor?

Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. Epinevreni.Com, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, Epinevreni.Com hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.

b) Ne zaman?

İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Kimlik doğrulama sistemimiz sizin için herhangi bir zahmeti en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, doğrulama işleminin tamamlanması birkaç gün alabilir.

c) Niçin?

Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.

d) Kimleri ilgilendirir?

Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.

EK2- İPTAL İADE KOŞULLARI